Coronaanpassad verksamhet verksamhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer följande anpassningar att göras. Gäller tills vidare.

Musikverksamheten har i nuläget öppet för enskild undervisning på plats för samtliga elever i grundskolan och gymnasiet. Vuxna har fortsatt digital undervisning.

Vid förkylningssymptom erbjuds enbart distansundervisning.
De elever som har svårt att komma till lektionen under de veckor grundskolan har stängt erbjuds distansundervisning.

All gruppverksamhet är fortsatt inställd.

 Från och med vecka 16 har vi fått klartecken att återigen åka ut till grundskolor och fortsätta med vår utåtriktade verksamhet.

Övergripande åtgärder för att minska risken för smitta

Vi har anpassat verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens och kommunens riktlinjer för att kunna minska smittorisken på bästa möjliga sätt. Samtliga lokaler har att märkts upp med informationsdokument och avståndsmarkeringar som stöd i vardagen för alla berörda. Handsprit inleder och avslutar varje lektion, gemensamma instrument torkas av med desinfektionemedel. Plexiglasskärmar finns i varje lektionsrum.

För att ytterligare kunna skydda våra elever samt personal vill vi också påminna om vikten att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom och att undvika trängsel i samtliga väntrum. Föräldrar och andra vuxna ombeds stanna utanför kulturskolans byggnad.

Musikverksamheten

Musikverksamheten har i nuläget öppet för enskild undervisning på plats för samtliga elever i grundskolan och gymnasiet. Elever med förkylningssymptom erbjuds enbart distansundervisning.

Vuxna erbjuds enbart distansundervisning.
Inga föräldrar eller andra vuxna får komma in utan ombeds vänta utanför byggnaden.

Orkestrar, ensembler och annan gruppundervisning är inställda.

Kulturskolans verksamheter ute på skolorna återupptas under vecka 16.

Dansverksamheten

Kursstarten för dansverksamheten blir under vecka 15, berörda elever kontaktas av kursledaren.

Teaterverksamheten

Teaterverksamheten har uppehåll under hela vårterminen.


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!