Lyssna

Coronaanpassad verksamhet verksamhet

Kultur skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för verksamheten, och vårens förhållningssätt gäller tills vidare, se nedan.

Övergripande åtgärder för att minska risken för smitta

Vi har anpassat verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens och kommunens riktlinjer för att kunna minska smittorisken på bästa möjliga sätt. Samtliga lokaler har att märkts upp med informationsdokument och avståndsmarkeringar som stöd i vardagen för alla berörda. Handsprit inleder och avslutar varje lektion, gemensamma instrument torkas av med desinfektionemedel. Plexiglasskärmar finns i varje lektionsrum.

För att ytterligare kunna skydda våra elever samt personal vill vi också påminna om vikten att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom och att undvika trängsel i samtliga väntrum. Föräldrar och andra vuxna ombeds stanna utanför kulturskolans byggnad för att undvika trängsel.

Musikverksamheten

Musikverksamheten öppnas för enskild undervisning på plats för samtliga elever i grundskolan, gymnasiet samt vuxna elever. Vid förkylningssymptom erbjuds enbart distansundervisning.

Under höstterminen kommer vi så smått kunna starta upp för spel i orkestrar, ensembler och annan gruppundervisning. Berörda elever informeras när starterna blir.

Kulturskolans verksamheter ute på skolorna återupptas.

Bild, dans och teater

Dessa kurser startar v. 35, och samma säkertsåtgärder gäller som för musikverksamheten.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!