Inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med våren det år du fyller 20 år. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor som till exempel busskort. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du ska få inackorderingstillägg.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma.

Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Inackorderingstillägget utbetalas högst en månad retroativt från det att ansökan lämnats in.

Ytterligare information finns med blanketten som du hittar nedan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!