Lyssna

Skadegörelse på skolan

Ibland händer det som inte får hända. Något går sönder eller blir nerklottrat och förstört. Ibland är det en olyckshändelse men även vårdslöshet och medveten förstörelse förekommer. Det viktigaste är att den som har orsakat skadan direkt meddelar någon personal och berättar ärligt vad som hänt. Då blir oftast påföljderna mindre.

Vår policy då något händer är:

Vid direkt olyckshändelse

Den som orsakar skadan hjälper till att ställa till rätta.

Vid medveten skadegörelse

Den som har orsakat skadan får ersätta det skadade. Detta kan vara genom att själva städa, tvätta väggar, slipa bord eller betala vad det sönderslagna kostar. Polisanmälan kan göras i vissa fall.

Om förövaren är eller blir känd skall denne ersätta kommunen för de kostnader man haft. Detta kan hanteras på två olika sätt beroende på om föräldrarna har hem/ansvarsförsäkring eller ej.

Finns hem/ansvarsförsäkring skall skadan hanteras enligt alternativ A nedan.

Saknas hem/ansvarsförsäkring skall skadan hanteras enligt alternativ B.

Alternativ A

  1. Skadan värderas och lagas av kommunen
  2. Krav på ersättning för skadan sänds till förövaren
  3. Förövaren gör anmälan till sitt/föräldrarnas hem/ansvarsförsäkringsbolag. Hem/ansvarsförsäkringen reglerar skadan gentemot kommunen
  4. Förövaren betalar självrisk till försäkringsbolaget

 

Alternativ B

Krav på ersättning för skadan sänds till förövaren

Beloppet jämkas beroende på ålder enligt gällande riktlinjer. Förövaren betalar det jämkade beloppet till kommunen.

Jämkning sker enligt nedan:

  • < 6 år inget skadestånd
  • 6-8 år barnet betalar 1/4 av skadan
  • 9-12 år barnet betalar 1/2 av skadan
  • 13-14 år barnet betalar 3/4 av skadan
  • 15-18 år barnet betalar hela skadan

Om kostnaderna före jämkning ej uppgår till 100 kr betalar barnet hela kostnaden. Om kostnaden efter jämkning uppgår till mindre än 100 kr betalar barnet 100 kr.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!