Vision för Miklagårds förskola

Kompetenta barn, Demokratiska mötesplatser, Lärande

Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sina egna förmågor. Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats. Vi vill skapa miljöer som främjar leken, språket och lärandet samt utveckla trygga barn med bra självbild och god social kompetens.

Värdegrunden

  • Verksamheten ska präglas av omsorg om individen.
  • Vi ska vara mot andra som vi vill att andra ska vara mot oss.
  • Vi skall visa varandra respekt och acceptera varandras olikheter.
  • Alla ska känna sig trygga.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!