Vision

Vår vision är: Förskolan där alla vill, vågar och kan!

"Vår läroplan för förskolan" (Lpfö 98/10)

  • "Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik."
  • "Barnens nyfikenhet, företagsverksamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja ohc lust ska stimuleras."

Med de äldre barnen är vi ofta i skogen där vi studerar, leker och utforskar miljön tillsammans.

På våren arbetar vi med odling i våra pallkragar. Sköden tillagas på förskolan med hjälp av vår kokerska och används i våra måltider för att på detta sätt lära barnen känna olika dofter och smaker.

Barnen och vårdnadshavare möts av kunniga och engagerade pedagoger som inser vikten av att varje barn blir sett och mött på ett varmt och personligt sätt. Att barnen är trygga, trivs och mår bra är grundläggande för hela verksamheten. När glädjen och lusten att lära finns hos barnen finns också möjlighet till utveckling.

Vi vill att du som vårdnadshavare ska vara nyfiken och delaktig i vår verksamhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!