Vision för Hällekis förskola

En förskola för framtiden

Hällekisbarnen
  • Att lustfyllt upptäcka och utforska - en förskola att minnas.
  • Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sin egna förmåga.
  • Verksamheten ska genomsyras av barnens tankar och intressen.
  • Vår förskola ska vara en mötesplats för GLÄDJE, GEMENSKAP, KREATIVITET, DELAKTIGHET, UTMANING och REFLEKTION.
  • Miljöerna ska vara en tredje pedagog i enlighet med läroplansmålen för förskolan.
  • Vi ska främja leken, lärandet samt utveckla trygga barn med bra självbild och god social kompetens.
  • Vi ska vara lyssnande och medforskande.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!