Lyssna

Diamanten

Hemvisten Diamanten är anpassad för äldre barn, cirka 4-6 år.

På förskolan Skattkistan har vi fokuserat på att arbeta projektinriktat. Arbeten i projektform där barnens intresse och nyfikenhet leder processen vidare anser vi vara berikande både för barnen och för vårt eget lärande.

Att arbeta projektinriktat med ett utforskande arbetssätt där barns frågor och intresse står i fokus är berikande för både barn och pedagoger. Det sker ett lärande och en kontinuerlig utveckling. Att utgå från detta arbetssätt gör att vi har ett pedagogiskt arbete i ständig förändring.

I ett projektarbete kan de oilka läroplansmålen (Lpfö 98/2010) synliggöras på ett enkelt och konkret sätt.

Pedagogisk dokumentation är ett viktigt hjälpmedel för att fånga barnens pågående aktiviteter och på så sätt föra den utforskande processen vidare.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!