Bedriva enskild barnomsorg

Så här fungerar det när den eller de som vill starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem har lämnat in ansökan om enskild verksamhet.

Ansökan behandlas av kommunens tjänstemän. Beslut om beviljande av enskild barnomsorg fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg, ansökan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 08 juni 2015