Källby Gård

Källby Gård Vision
"Tillsammans lyckas vi". Källby gård är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet är integrerat med skolverksamheten.

Aktuellt på Källby gård


”Vår markentreprenör kommer fr. o. m i morgon 7/11 stänga av GC vägen mellan idrottshallen och tidigare etablerad förskola. Detta för att koppla bort vattenledning och ny inkoppling av dagvatten dike utmed staket på bef. asfalt bollplan. Går dessa arbeten enligt plan så öppnas GC vägen igen måndag.


Resten av nästa veckan kommer arbeten med singel dike samt nedtagning Gunnebostaket runt del av lekplats ske. In och uttransporter till dessa arbeten kommer att bevakas av eskort via vår entreprenör.”


 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!