Behovsprövat stöd till barn, ungdomar och familjer

På den här sidan finns information om hur man som föräldrar eller ungdomar kan göra för att ansöka om stöd från socialtjänsten.

Bild: Götene kommun

Du kan vända dig till socialtjänsten om:

  • Du känner att du behöver stöd i din roll som förälder.
  • Du oroar dig för ditt barn.
  • Du har frågor kring familjerätt.
  • Du som ungdom anser att du är i behov av stöd.

Vilka kan ansöka?

En ansökan kan göras av vårdnadshavare eller ungdom som fyllt 15 år. Om du som ungdom gör en ansökan kommer vi även att kontakta dina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare ansöker om stöd och det finns en ytterligare vårdnadshavare måste båda dessa samtycka till att ansökan görs. Om den unge fyllt 15 år räknas hen som egen part och behöver också samtycka till att ansökan görs.

Vad kan man ansöka om?

Socialtjänsten erbjuder flera olika typer av stöd. För mer information om vilken sorts stöd som erbjuds vänligen se i vänstermenyn.​

Hur görs en ansökan?

En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. En muntlig ansökan kan till exempel göras via telefon till någon på socialtjänstens familjeenhet. De uppgifter du behöver lämna vid en ansökan är bland annat vem ansökan avser, vilket behov av stöd som finns och vem du är som gör ansökan.  

Vad händer när en ansökan kommer in till Socialtjänsten?

När en ansökan kommit in inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av insats utifrån Socialtjänstlagen. För mer information om hur en utredning går till kan man läsa på sidan utredningsarbete.

Vart vänder man sig för att göra en ansökan?

Muntlig ansökan sker personligen eller via telefon till någon på familjeenheten under kontorstid.

Personalen nås via socialtjänstens reception
Telefon: 0511-38 61 04 eller 0511-38 61 10.
 
Skriftlig ansökan skickas till: Socialtjänsten, 533 80 Götene

Socialkontoret finns på Doktorsvägen 3, Götene, och har öppet måndag till torsdag klockan 10.00-16.00 med lunchstängt mellan klockan 12.00-13.30 samt fredagar klockan 10.00-12.00.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!