Årets företagare 1995

Johnny Pehrsson började sin företagarbana genom att överta ett företag inom plåtslageribranschen 1971. Företaget var helt inriktat på byggnadsverksamhet. Från 1987 har en förskjutning skett av produktionen från traditionella plåtslageri-produkter mot tillverkning av kylbufflar och kylelement till undertak. Produktionen skedde först på legobasis, men numera som eget produktsortiment med försäljning genom eget säljbolag.

Johnny Pehrssons stora insats har bestått i att styra över företaget från en neråtgående bransch helt orienterad mot hemmamarknaden, till en tillverkning av produkter med stor tillväxtpotential såväl inom Sverige som på exportmarknaden. Omställningen har dessutom skett i stark konkurrens med större aktörer på marknaden.

Johnny Pehrsson har lyckats med att utveckla metoder och produkter som tekniskt och produktionsmässigt ligger före konkurrenterna. Ett kreativt nytänkande parat med en genuin yrkeskunskap har lagt grunden till företagets framgångar.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Emelie Thim, senast ändrad 26 november 2013