Kontaktinformation
Fritid-Ungdom

Fritidsledarna

Bild från invigning av Går´n 21 mars 2017 på Fritidsledarna

Vi finns på facebook: www.facebook.com/goteneungdom

Mer information om Fritid-ungdoms verksamhet kan du läsa här.PDF (pdf, 245.6 kB)

Josefine -  Fritidsledare
Arbetar på fritidsgårdar och arrangemang.
Josefine Prytz, 070-26 02 334 josefine.h.prytz@gotene.se

Catrine - Verksamhetsutvecklare och arbetar med Demokratiarbete för unga
Tillmötesgår ungdomars ideér kring fritids- och kulturprojekt samt läger och arrangemang. Samverkar med många parter både i och utanför kommunen.
Arbetar även med demokrati och inflytande för att ge unga en röst i samhället. Håller i "en snabb slant" verksamheten för Götene kommun.
Catrine Persson 0511-386186 el. 070-60 75 907
catrine.persson@gotene.se

Susanne - Samordnare och arbetar med Demokratiarbete för unga
Har övergripande ansvar för fritidsgårdsverksamheten samt en del administrativt ansvar. Jobbar med olika samverkansgrupper och på fritidsgårdarna.
Arbetar även med demokrati och inflytande för att ge unga en röst i samhället. Håller i "en snabb slant" verksamheten för Götene kommun. 
Susanne Löfgren Frost 0511-386083 el 070-26 02 338
susanne.lovgren-frost@gotene.se

Camilla - Fältfritidsledare och Fritidsledare
Jobbar med förebyggande verksamhet både på nätet och som nattvandrare. Medverkar i olika kontaktnät som rör ungdomars situation i samhället, för att minska brottslighet och skadegörelse.
Jobbar även på gårdarna och arrangemang
Camilla Löfgren Strand 076-83 38 115
camilla.lofgren-strand@gotene.se

Pernilla - Fältfritidsledare och Fritidsledare (tjänstledig vecka 45-52 2017)
Jobbar med förebyggande verksamhet både på nätet och som nattvandrare. Medverkar i olika kontaktnät som rör ungdomars situation i samhället, för att minska brottslighet och skadegörelse.
Jobbar även på gårdarna och arrangemang
Pernilla Sahlström 076-83 38 117
pernilla.sahlstrom@gotene.se

Fredrik - Fritidsledare på G-huset och på fritidsgårdarna
G-huset är en eftermiddagsverksamhet och lovverksamhet för ungdomar som önskar mer vuxenkontakt och en mer innehållsrik fritid. Verksamheten sker i samverkan med LSS och IFo.
Jobbar även på fritidsgårdarna och arrangemang
Fredrik Jakobsson 070-26 02 337
fredrik.jakobsson@gotene.se

Lotta - Fritidsledare på G-huset och på fritidsgårdarna
G-huset är en eftermiddagsverksamhet och lovverksamhet för ungdomar som önskar mer vuxenkontakt och en mer innehållsrik fritid. Verksamheten sker i samverkan med LSS och IFo.
Jobbar även på fritidsgårdarna och arrangemang
Lotta Andersson 070-28 42 282
ann-charlotte.andersson@gotene.se

Liselotte - Fritidsledare
Jobbar sin mesta tid på fritidsgårdarna och i arrangemang. 
Liselotte Hansen 070-26 02 335
liselotte.hansen@gotene.se

Niclas Andersson - Fritidsledare
Jobbar sin mesta tid på fritidsgårdarna och i arrangemang. 
Niclas Andersson 070-89 07 679
niclas.andersson@gotene.se

Johannes - Fritidsledare
Ungdomens hus ansvarig och arbetar på gårdarna och med integrationsfritid.
Johannes Barsch 0708-90 77 72
Johannes.Barsch@gotene.se

Niklas Åhman - Fritidsledare
Jobbar på fritidsgårdarna och med arrangemang
Niklas Åhman 0708-90 76 93
Niklas.Ahman@gotene.se

Enhetschef Eva Danielsson Friberg 0511-38 60 14

* All vår verksamhet är drogfri.

Bilder på Fritidsledarna

Vi jobbar på Fritid-ungdom

Fritidsledarna på Fritid-ungdom december 2016

Fritidsledarna på Fritid-ungdom

Fritidsledarna utanför fritidsgården i Lundsbrunn december 2015

Fritidsledare Camilla, Lotta och Susanne

Fältfritidsledare Camilla, fritidsledare Lotta och samordnare Susanne

Fritidsledare Fredrik

Fritidsledare Niclas

Fältfritidsledare Pernilla

Fritidsledare Liselotte

Ungdomslots Josefine

Catrine Verksamhetsutvecklare

Catrine-verksamhetsutvecklare

Enhetschef Eva

fritidsledare Niklas

Niklas Åhman - Fritidsledare

Syns vi så finns vi!!

Vad är väl en bal på slottet?...När man kan vara med på Fritid-ungdoms roliga arrangemang!

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Catrine Persson, senast ändrad 02 november 2017