Föreningar

I Götene kommuns föreningsregister finns cirka 190 aktiva föreningar, studieförbund och andra organisationer registrerade.

Föreningarna,  studieförbund och andra organistioner är många och varierade, men även kommunen och andra offentliga organ medverkar till utbudet.

Föreningslivet är varierat och utgörs av kulturföreningar, båtklubbar, idrottsklubbar, pensionärsföreningar, scouter, handikappföreningar, politiska föreningar med flera.

Kommunens föreningar kan uppdatera sina föreningsuppgifter och nybildade föreningar kan nyregistreras  i vårt föreningsregister.

Välkommen att ta del av fritid och föreningsliv i Götene.

Kalendarium 2018

25 feb   Sista ansökningsdatum för Lokalt kommunalt aktivitestbidrag för   hösten 2017(LOK-stöd)

1 mars   Sista ansökningsdatum för Lokal och anläggningsbidrag för 2017

5-7 mars   Bokningstjänsten och Fritid/förening är stängda

1 maj   Sista ansökningsdatum för bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar

1 maj   Sista ansökningsdatum för bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Stefan Rubach, senast ändrad 02 mars 2018