Medborgarlöfte mellan Götene kommun och Polisen

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

Den 20 december 2016 skrev kommunal­rådet och chefen för lokalpolis­området västra Skaraborg på en samverkans­överens­kommelse med gemensamma medborgar­­löften för att tillsammans skapa en tryggare kommun.

Medborgarlöfte 2017

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialoger samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen. Det övergripande målet är att öka den upplevda tryggheten och minska förekomsten av brott.

Problembild

Generellt är invånarna i Götene Kommun trygga, men i trygghetsmätningar av den upplevda tryggheten så ligger Götene kommun lite under riksgenomsnittet och snittet för kommuner i motsvarande storlek. Den otrygghet som upplevs av invånarna är bland annat kopplad till mörker och en upplevd otillräcklig belysning.

Det råder en osund cykelkultur, framförallt i Götene centrum. Beteenden som vittnar om okunskap om trafikregler, bristande respekt för gällande lagstiftning samt bristande kontroll från polisen beträffande efterlevnad av regler och även en otydlighet med skyltning av cykelbanor samt var cykelbanorna slutar och startar.

Hällekisborna upplever en problematik med höga hastigheter på såväl Sjöråsvägen som Hönsätersvägen hos personbilar och lastbilar vid genomfartstrafik.

Medborgarlöften

Kommunen lovar

  • Förbättra uppmärkning och skyltning av cykelbanor i Götene.
  • Genomföra hastighetsmätningar i Hällekis för att ge underlag för eventuella hastighetsreducerande åtgärder.

Polisen lovar

  • Minst sex trafikinsatser med inriktning mot cykeltrafiken i Götene
  • Minst sex trafikinsatser med inriktning mot genomfartstrafiken i Hällekis

Tillsammans lovar vi

  • En trygghetsvandring i Götene med inriktning på belysning/trygghet.
  • En samlad informationskampanj om cykelsäkerhet

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Dag Högrell, senast ändrad 29 december 2016