Boenden för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Götene kommun har ett boenden för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Det är boendet Kittelgatan i Götene. Götene kommuns överenskommelse med Migrationsverket innebär att kommunen tar emot ungdomar i åldern 14-18 år. Avvikelser kan förekomma utifrån Migrationsverkets fördelningsmodell.

Götene kommuns boenden jobbar för en hållbar integration genom att stötta barnen, ge dem en trygg miljö och skapa goda relationer.

Så här arbetar vi på kommunens boenden

  • Vår målsättning är att vara en förebild och god vuxenkontakt och därigenom arbeta stödjande och vägledande
  • Vi vill hjälpa ungdomen till en hållbar integration, så att denne så snart som möjligt kan leva ett självständigt och vuxet liv
  • Stärka ungdomen som individ och öka deras livskvalitet
  • Genom nätverksarbete involvera familjer, kompisar, släkt, professionella med flera så att ungdomen får ett mångårigt stöd
  • Att utveckla färdigheter i vardagssysslor som kan bestå i att träna den praktiska förmågan med att klara ett hem såsom tvätta, städa och laga mat
  • Att träna upp den sociala förmågan att klara sig i samhället som att handla, gå till post, bank med mera
  • Att stärka den enskildes självförtroende och självkänsla  
  • Att stimulera till en aktiv fritid
  • Arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, på tålamod, på lyhördhet, på att kunna engagera, motivera och vägleda

 

Integrationsenheten

Järnvägsgatan 12

Besökstider:
08:00-16:00

Kontakt

Anna-Lena Baumgartner, enhetschef
Telefon: 0511-38 68 69
E-post: anna-lena.baumgartner@gotene.se

Karin Kindberg
Telefon: 0511-38 68 73
E-post: Karin.Kindberg@gotene.se

Sofie Bäckström, samordnare
Telefon: 0511-38 68 74
E-post: sofie.backstrom@gotene.se

Kittelgatan

Telefon: 0511-38 68 80
E-post: kittelgatan@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Anna-Lena Baumgartner, senast ändrad 29 juni 2017