Kontaktperson

På denna sida ges en beskrivning av Socialtjänstens insats kontaktperson.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson möter ett barn eller ungdom en eller ett par gånger per vecka. Behovet styr vad man gör tillsammans, men oftast handlar det om att skapa trivsamma stunder och vara en god vuxen förebild.

En kontaktperson skall vara en stabil och trygg person med stort intresse för barn och ungdomar. Uppdrag som kontaktperson kräver personlig mognad och gott omdöme. Kontaktpersonen behöver ha en trygg och stabil livssituation. Olika typer av kontaktpersoner behövs eftersom barnens och ungdomarnas behov ser olika ut. Det behövs både män och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser helst att kontaktpersonen är över 20 år.

Som kontaktperson kan man få stor betydelse för en ung människa som har få vuxna omkring sig och för egen del ger det glädje och livserfarenhet.

Varför behövs det kontaktpersoner?

Det finns många olika anledningar till att barn och ungdomar behöver extra stöd i form av en kontaktperson. Här är några exempel:

  • Barn och ungdomar kan behöva någon utanför familjen att prata med och göra saker med, någon som lyssnar och vägleder.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till ett destruktivt beteende kan behöva en kontaktperson för att hitta andra sätt att vara och andra alternativ till sysselsättning.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och/eller isolerade kan behöva närvaro och bekräftelse av en annan person och hjälp med att ta sig ut i samhället.
  • Ungdomar som flyttat hemifrån och inte har något naturligt nätverk runt sig kan behöva stöd av en vuxen person.
  • Barn som behöver mycket stimulans och uppmärksamhet, kan behöva någon utanför familjen att göra saker med.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Kristina Järman, senast ändrad 06 oktober 2014