Värdighetsgarantier

Klicka på bilden för att förstora.

I Götene kommun har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantier ska göra det tydligare för dig så att du vet vad du kan förvänta dig i kontakten med oss. De ska ge dig ökade möjligheter till inflytande. Det är viktigt att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss.

Arbetsgrupp​

Värdighetsgarantierna är framtagna av en arbetsgrupp med politiker, brukarrespresentaner från Götene pensionärsråd, tjänstemän och personal inom äldreomsorgen.

Giltighetstid och uppföljning

Värdighetsgarantierna är fastställda av socialnämnden och gäller fram till och med 2017. Värdighetsgarantierna följs upp årligen genom brukarundersökningar och interna kvalitetsgranskningar.

Fyra värdighetsgarantier

Inflytandegaranti

  • Du som ansöker om äldreomsorg ska ha ett inflytande på hur och när hjälpen ska utföras utifrån det beslut om äldreomsorg som du har fått.
  • Du får en genomförandeplan inom en vecka från det att dina insatser i äldreomsorgen har påbörjats. Planen tas fram tillsammans med dig och personalen och beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska utföras.

Trygghetsgaranti

  • Hemtjänstpersonalen som besöker dig i ditt hem ska visa sin tjänstelegitimation med namn och foto samt kommunens logotype

Anhörigstödsgaranti

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller som har funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Det är nämligen viktigt att även du som anhörigvårdare får stöd och tid för dig själv.

Du ansöker om anhörigstöd hos biståndshandläggaren i ditt område.
Ring kommunens växel på telefon 0511 – 38 60 00 för att bli kopplad

  • Du som anhörigvårdare ska få information om det anhörigstöd som kommunen erbjuder.
  • ​Om du efterfrågar stöd och hjälp ska du som anhörigvårdare få kontakt med en anhörigstödjare eller annan representant från kommunen inom en vecka. Vid brådskande fall kontaktar vi dig omgående.
  • Om behov finns ska du som är anhörigvårdare erbjudas kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad.

Informationsgaranti

  • Du som ansöker om stöd från äldreomsorgen ska få information av biståndshandläggaren om kommunens äldreomsorg och vad du har rätt till. Kontakta kommunens biståndshandläggare i ditt område genom att ringa kommunens växel på telefon 0511-38 60 00.
  • Det ska finnas information om kommunens äldreomsorg och vart du ska vända dig om du behöver stöd, både på vår hemsida och i broschyrform.
  • Det ska finnas information om hur du lämnar synpunkter och klagomål på äldreomsorgen, både på vår hemsida och i en broschyr.

Skriv ut broschyr nedan Värdighetsgarantier inom äldreomsorgenPDF (pdf, 2.6 MB)

Klicka på bilden för att öpnna foldern

Klicka på bilden för att öppna foldern

Vad händer om vi inte kan uppfylla värdighetsgarantin?

Vår ambition är att ge det stöd som vi har garanterat. Om du anser att äldreomsorgen inte uppfyllt våra värdighetsgarantier, ber vi dig berätta det för oss, så att vi kan åtgärda bristerna så snart som möjligt.Du erbjuds också ett värdighetssamtal med ansvarig chef. Ett värdighetssamtal är ett personligt samtal med återkoppling på dina synpunkter.

Läs här om hur du kan lämna synpunkter till oss.

Klicka på bilden för öppna foldern

Klicka på bilden för öppna foldern

Klicka på bilden för att öppna broschyren

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 07 augusti 2017