Sektor omsorg

Sektor omsorg består av individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Eva Thimfors, Socialchef sektor omsorg
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Veronica Augustsson, Områdeschef äldre- och handikappomsorg
Telefon: 0511-38 61 06
E-post: veronica.augustsson@gotene.se

Delområden inom sektor omsorg:

Individ- och familjeomsorg

 • Missbruk
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Flykting

Handikappomsorg

 • Psykiatri
 • Personlig assistans
 • LSS-boende
 • Korttidsboende Skogsvägen
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagning, avlösning och kontaktperson
 • Biståndshandläggning vuxna
 • Biståndshandläggning barn och unga LSS

Äldreomsorg

 • Särskilt boende
 • Hemvård
 • Anhörigstöd och frivilligsamordning
 • Öppen verksamhet
 • Biståndshandläggning
 • Korttidsavdelningen
 • Kommunrehab
 • Hälso- och sjukvård
 • Vikariepoolen (äldreomsorg, handikappomsorg och förskola)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Elisabeth Gerhardsson, senast ändrad 05 januari 2018