Götene kommuns tjänstemanna­organisation

Målet är att Götene kommun ska ha en effektiv och flexibel organisation. Det ska finnas en medskaparanda, det vill säga att alla medarbetare ska vara delaktiga i kommunens uppdrag.

Götene kommun är en förvaltning med kommunchefen som ansvarig chef. Denna förvaltning består av fyra sektorer:

 • Barn och utbildning
 • Konsult- och administration
 • Omsorg
 • Samhällsbyggnad

Varje sektor leds av sektorchefer. Sektorerna består av enheter som var och en har en enhetschef.

Organisationsskiss över Götene kommuns tjänstemannaorganisation. Klicka på bilden för att förstora

Organisationsskissen i pdf (nytt fönster)PDF (pdf, 77.8 kB)

Sektor barn och utbildning

Sektorn för barn och utbildning har ansvar för:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Vuxenutbildningen
 • Elevhälsa

Sektor konsult och administration

Sektorn för konsult och administration ansvarar för:

 • Ekonomi och personal
 • Löner (Skara- Götene)
 • Kansli
 • Risk och säkerhet
 • Kultur och bibliotek
 • Musikskola
 • Medborgarkontor och information
 • Växel och telefoni
 • Fritid-förening
 • Fritid-ungdom
 • Samhällsbetalda resor (Skara- Götene)

Sektor omsorg

Sektorn för omsorg har ansvar för:

 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Arbetsmarknadsverksamhet
 • Folkhälsa
 • Flyktingmottagning
 • Handikappsomsorg
 • Kommunal hälso- och sjukvård

Sektor samhällsbyggnad

Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för:

 • Bygglov
 • Folkhälsoarbete
 • Fysisk planering
 • Geografisk information
 • IT/bredband
 • Kommunutveckling
 • Mark
 • Marknadsföring
 • Natur/miljövård
 • Näringslivsutveckling
 • Turism

I samverkan med andra kommuner

Götene kommun samverkar med andra kommuner inom flera områden.

​Lidköpings kommun

 • ​Bostadsanpassning
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Djurskydd
 • IT
 • Konsumentrådgivning
 • Livsmedel
 • Miljö- och hälsoskydd 
 • Telefoni
 • Turism
 • Upphandling
 • Vuxenutbildning
 • Överförmyndare

Skara kommun

 • Fastighet
 • Gata/park
 • IT 
 • Kost
 • Lokalvård
 • Löner
 • Räddningstjänst
 • Samhällsbetalda resor
 • Telefoni

Kommunens ledningsgrupp

Kommunchef

Jerker Andersson-Liljestrand
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: jerker.andersson-liljestrand@gotene.se

Sektorschef barn och utbildning (skolchef)

Leif Lagergren
Telefon: 0511-38 60 72
E-post: leif.lagergren@gotene.se

Sektorschef omsorg (socialchef)

Eva Thimfors
Telefon: 0511-38 61 98
E-post: eva.thimfors@gotene.se

Sektorschef konsult och administration

Eva Danielsson Friberg
Telefon: 0511-38 60 14
E-post: eva.danielsson-friberg@gotene.se

Sektorschef samhällsbyggnad

Åsa H. Karlsson
Telefon: 0511-38 60 28
E-post: asa.h.karlsson@gotene.se

Ekonomichef

Maria Törnblad 
Telefon: 0511-38 64 11 
E-post: maria.tornblad@gotene.se

Personalstrateg

Monika Dirnberger
Telefon: 0511-38 60 45
E-post: monika.dirnberger@gotene.se

Kommunikationsstrateg

Charlotta Lövgren
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Eva Danielsson-Friberg, senast ändrad 30 maj 2017

Götene kommun

Torggatan 4
533 80 Götene
Telefon: 0511-38 60 00
Fax: 0511-593 07
Skicka e-post

Faktureringsadress

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube
Information om tillgängligheten i kommunens lokaler.