Verksamheternas kvalitetsredovisningar

Sektorerna, bolagsverksamheterna och enheterna ska årligen redovisa hur de politiska målen har uppnåtts utifrån indikatorerna och de framtagna handlingsplanerna. De ska även redovisa hur man har arbetat för att säkra kvaliteten i verksamheten. Dessa tas fram per kalenderår eller läsårsvis.

Även medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är skyldig enligt lag att skriva en årlig kvalitetsredovisning kallad patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsredovisningar 2016

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning konsult och administrationPDF (pdf, 1.1 MB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovisning ÄldreomsorgPDF (pdf, 670.7 kB)
Kvalitetsredovisning HandikappomsorgPDF (pdf, 726.7 kB)
Kvalitetsredovisning Individ- och familjeomsorg/integration/arbetsmarknadPDF (pdf, 801.6 kB)PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 920.9 kB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 544.6 kB)

Kvalitetsredovisningar 2015

Sektor konsult och administration

Kvalitetsredovisning service- och löneenhetenPDF (pdf, 621.3 kB)

Sektor barn-och utbildning

Kvalitetsredovisning FörskolanPDF (pdf, 857.3 kB)
Kvalitetsredovisning Grundskolan inkl. fritidshem och grundsärskolaPDF (pdf, 1.5 MB)
Kvalitetsredovisning Gymnasie och aktivitetsansvaretPDF (pdf, 643.6 kB)
Kvalitetsredovisning Elevhälsan 14/15PDF (pdf, 558.3 kB)

Sektor omsorg

Kvalitetsredovisning ÄldreomsorgPDF (pdf, 759.3 kB)
Kvalitetsredovisning HandikappomsorgPDF (pdf, 735.8 kB)
Kvalitetsredovisning Individ- och familjeomsorg/integration/arbetsmarknadPDF (pdf, 544.2 kB)
PatientsäkerhetsberättelsePDF (pdf, 763.4 kB)

Sektor samhällsbyggnad

Kvalitetsredovisning SamhällsbyggnadPDF (pdf, 535.2 kB)

Kvalitetsredovisningar 2014

Budgetenheterna Konsult & Administration och Kultur & Fritid redovisas genom kvalitetsredovisning för service och löner

Kvalitetsredovisning Verksamhetsövergripande 2014PDF (pdf, 340.8 kB)

Kvalitetsredovisning Samverkan 2014PDF (pdf, 113.2 kB)

Kvalitetsredovisning Service och löner 2014PDF (pdf, 166.4 kB)

Kvalitetsredovisning Sektor Välfärd barn och unga 2013/2014PDF (pdf, 590.4 kB)

Kvalitetsredovisning Nationella mål grundskola 2013/2014PDF (pdf, 1.5 MB)

Kvalitetsredovisning Nationella mål Förskola 2013/2014PDF (pdf, 908.7 kB)

Kvalitetsredovisning Äldreomsorg 2014PDF (pdf, 580.6 kB)

Kvalitetsredovisning Handikappomsorg 2014PDF (pdf, 563 kB)

Kvalitetsredovisning Vuxen 2014PDF (pdf, 128.3 kB)

Kvalitetsredovisning Familjeenheten 2014PDF (pdf, 318.1 kB)

Kvalitetsredovisning Integration 2014PDF (pdf, 233.6 kB)

Patientsäkerhetsberättelse 2014PDF (pdf, 944.6 kB)

Vid frågor om verksamheternas kvalitetsredovisningar

Vänligen kontakta:
Elisabeth Gerhardsson
Kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 62 64
E-post: elisabeth.gerhardsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Åsa Karlsson, senast ändrad 05 september 2017