Veckans post

Sökresultat - dokumentlista


2018-01-15 - 2018-01-22

Sida: 1/6 Träff 1 - 10 av 56.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
  1 2 3 4 5 6Nästa sida Nästa sida

Dok

Beskrivning av innehåll

Handläggare

Avsändare/ mottagare

Riktning

Datum

  Årnäs Båtklubb, ÅBK önskar förändring i arrendeavtalet § 2 så ställplatser för husbilar och husvagnar kommer med Amanda Heed  Inkommen 2018-01-16 
  Bilaga 1: Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-04, § 184 iordningsställande av ställplats Amanda Heed  Inkommen 2018-01-16 
  Bilaga 2: Lägenhetsarrende från 2010 Amanda Heed  Inkommen 2018-01-16 
  Bilaga 3: Protokollsutdrag Miljö- och Bygglovnämnden 2017-02-21, § 22 - Strandskyddsdispens Amanda Heed  Inkommen 2018-01-16 
  E-post: Med anledning av kommunstyrelsens avslag på vår ansökan om stöd för nybyggnation Åsa H Karlsson  Inkommen 2018-01-17 
  Pressmeddelande med anledning av kommunstyrelsens avslag på vår ansökan om stöd för nybyggnation av Folketshus, Hällekis Åsa H Karlsson  Inkommen 2018-01-17 
  Protokoll: Direktionen Göliska IT 20171207 Bevakning  Inkommen 2018-01-16 
  Kallelse: Nämnden för service och teknik, Skara 25 januari 2018-01-25 Bevakning  Inkommen 2018-01-18 
  Kallelse: Dagordning till Götene Vatten och Värmes sammanträde 2018-01-25 Bevakning  Inkommen 2018-01-19 
  Svar: Fråga gällande stenar som blockerar infarten till stenbrottet vid Hällekis Dag Högrell  Utgående 2018-01-22 

  1 2 3 4 5 6Nästa sida Nästa sida
Sida: 1/6 Träff 1 - 10 av 56.  Sökningen är maximerad till 100 poster.