Veckans post

Sökresultat - dokumentlista


2017-12-09 - 2017-12-16

Sida: 1/10 Träff 1 - 10 av 100.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
  1 2 3 4 5 6 7 8 910Nästa sida Nästa sida

Dok

Beskrivning av innehåll

Handläggare

Avsändare/ mottagare

Riktning

Datum

  Ramavtal: Björkholms bil AB, Ref nr 2016-53 2017-09-01--2021-08-31 Annelie Ekholm  Inkommen 2017-12-15 
  Missiv om tillfälligt stöd 7.1-2017-126327 Bevakning  Inkommen 2017-12-14 
  E-post: Missiv till kommuner om 390 miljoner i tillfälligt stöd Bevakning  Inkommen 2017-12-14 
  Beslut: Tillstånd inom Kinnekulle naturvårdsområde och samråd för schaktning och fyllning för ledningsdragning för fiber vid Källby 171215 i ärende - Dnr 521-37371-2017 Bevakning  Inkommen 2017-12-15 
  Fråga om brandskada i december 2015 gällande planerat asylboende Dag Högrell  Inkommen 2017-12-11 
  Svar: Fråga om brandskada i december 2015 gällande planerat asylboende Dag Högrell  Utgående 2017-12-11 
  Komplettering Fråga om brandskada i december 2015 gällande planerat asylboende Dag Högrell  Utgående 2017-12-11 
  Komplettering Fråga om brandskada i december 2015 gällande planerat asylboende Dag Högrell  Inkommen 2017-12-12 
  E-post: Miljöansvarsförsäkring AIG 180101-181231 Dag Högrell  Inkommen 2017-12-13 
  Miljöansvarsförsäkring 2018 - Försäkringsbrev Dag Högrell  Inkommen 2017-12-13 

  1 2 3 4 5 6 7 8 910Nästa sida Nästa sida
Sida: 1/10 Träff 1 - 10 av 100.  Sökningen är maximerad till 100 poster.