Veckans post

Sökresultat - dokumentlista


2018-03-13 - 2018-03-20

Sida: 1/10 Träff 1 - 10 av 100.  Sökningen är maximerad till 100 poster.
  1 2 3 4 5 6 7 8 910Nästa sida Nästa sida

Dok

Beskrivning av innehåll

Handläggare

Avsändare/ mottagare

Riktning

Datum

  Avtal: Kontrakt Teater Trollsländan, föreställning Spår 19 maj 2018 Ann-Sofie Andersson  Inkommen 2018-03-20 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 23 Godkännande av föredragningslistan AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 24 Verksamhetsrapporter AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 25 Politiska rapporter AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 26 Övriga frågor under sammanträdet AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 27 Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 28 Kvalitetsredovisningar för kommunstyrelsens verksamhet 2017 AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 29 Huvudavtal och underavtal för medfinansiering av utbyggnad av fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 30 Årsredovisning 2017, Götene kommun AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 
  Protokollsutdrag 2018-03-07 § 31 Kultur- och fritidspolitiskt program AnnaMaria Kindahl  Upprättat 2018-03-14 

  1 2 3 4 5 6 7 8 910Nästa sida Nästa sida
Sida: 1/10 Träff 1 - 10 av 100.  Sökningen är maximerad till 100 poster.