Hur länge får man bevara personuppgifter?

Enligt PuL får man inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vad innebär det? Och hur gör man när man ska ta bort uppgifter?

I skriften ”Hur länge får personuppgifter bevaras?” ger Datainspektionen vägledning och praktiska exempel bland annat när det gäller kundregister, medlemsregister, elevregister och register för direktreklam.

Datainspektionens broschyr "Hur länge får personuppgifter bevaras?"PDF (pdf, 58.1 kB)

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 15 februari 2008