Personuppgiftslagen i kommunen

Kommunen förfogar idag över ett stort antal personuppgifter.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika förvaltningar är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra den skyldighet som åligger oss eller att avtalsförhållande föreligger.

Kommunen måste dock ge information till den enskilde. I fortsättningen kommer informationen att ske i samband med att kommmuninvånare eller annan på något sätt lämnar personuppgifter till oss. Om personuppgifterna kommer från annan källa informeras vederbörande när uppgiften registreras.

För vidare information om vad som gäller är ni välkomna att kontakta kommunens personuppgiftsombud Evy Olsson.
Telefon: 0511-32454
E-post: evy.olsson@skara.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 29 januari 2018