Kungörelse den 28 februari 2018 för fordon KDF966 och MLO190

Publicerad: 28 februari 2018 klockan 07.30

Götene kommun, Skara-Götene förvaltningen för service och teknik, har med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, låtit flytta följande fordon till särskild uppställningsplats:

  • KDF966 Ford mörkgrön Hedesborgsvägen, p-plats vid Netto
  • MLO190 Ford grön Hedesborgsvägen, p-plats vid Netto

Förfrågningar om flyttat fordon kan göras hos förvaltningen för service och teknik, trafikingenjören, 0511-321 62.

Fordon som inte avhämtats inom lagstadgad tid tillfaller kommunen, förvaltningen för service och teknik. (3 månader efter kungörelsen satts upp).

Anslås Götene kommun.

Kungörelsens uppsättande 2018-02-28
Kungörelsens nedtagande 2018-05-29

Bo Hermansson
trafikingenjör
0511-32 162

Skara-Götene förvaltningen för service och teknik
532 88 SKARA

besöksadress: Förrådsgatan 6, Skara
trafik@skara.se
bo.hermansson@skara.se

 

Protokoll

Nedladdningsbart protokoll

Protokoll nämnd [datum] <-- länka till dokument som laddas upp i "Spara på sida"

Förvaringsplats för protokollet

 

Kommunhuset, Centrumhuset, Götene

 

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från anslagets publiceringsdatum. Läs mer om hur du överklagar ett beslut.

Sidansvarig: Adrian Braekke, senast ändrad 28 februari 2018