Källby, Nordskog etapp II

I Nordskogsområdet finns möjlighet till ytterligare bostadstomter.

Etapp 2 är tänkt som gruppbyggnation med 1-2 våningars bygghöjd. Byggnationen ska ha karaktären av centumbebyggelse med sammanbyggda huskroppar. Här kan det bli fråga om hyresrätt eller bostadsrätt. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft 2012-01-10.

Intresset från exploatörer har ökat under senare delen av 2015. En byggnation kan bli aktuell under 2017. Vilken typ av byggnader som i så fall kommer att uppföras är i dagsläget inte känt.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 28 december 2016