Bygglovansökan och anmälan

Husstomme under uppförande

Husstomme under uppförande

Du som tänker bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad, behöver i de flesta fall bygglov, som söks hos kommunens miljö- och bygglovnämnd.

Bygglov kan också behövas för vissa anläggningar och markarbeten, samt då en byggnads användningssätt väsentligt ändras. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att bygglov skall ges. Den kan även gälla ändringar i bostad och i kontor.

Vissa åtgärder som inte fodrar bygglov kan ändå kräva en anmälan, vilket är en enklare form av bygglov.

   Nyhet                 Attefall-hus på tapeten...              Nyhet

Riksdagen har 2014-06-04 beslutat om vissa ändringar av bygglagstiftningen.

Bygglovplikten har i flera fall ändrats till att bli en anmälan. Anmälan är en ansökan som i stort sätt ska innehålla samma handlingar som ett bygglov.

Glöm därför inte att göra anmälan när du tänker bygga enligt de nya reglerna. I annat fall utdöms en sanktionsavgift som kan uppgå till flera
10-tusentals kronor.

Har du frågor kring de nya reglerna är du välkommen att kontakta oss.

Bygglovhandläggare:
Tommy Andersson tfn. 0511-38 60 70
Christer Hjälm tfn. 0511-38 60 75

Ps. Avgiften för ett Attefall-hus kan variera mellan 1 236 kr, och 3 229 kr. (2016) Därutöver kan tillkomma avgift för hörande av grannar, dispens från strandskydd och ev. tillstånd/ändring av enskilt avlopp. Ds.

Miljö- och bygglovnämnden sammanträder normalt 10 gånger per år. För 2016 gäller följande sammanträdesdagar:
26 jan, 23 feb, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 16 aug, 20 sept, 25 okt och 6 dec.

Inlämning av ansökan för ärenden som ska behandlas i miljö- och bygglovnämnden, skall vara inlämnade senast 4 arbetsveckor före respektive sammanträdesdatum.

Handläggningstid för bygglov är max 10 veckor, från det att kompletta handlingar inlämnats, oftast betydligt kortare.

Läs mera om boende och att bygga huslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster och blanketter

Bygglov, ansökan

Anmälan övriga byggärenden (tidigare kallad bygganmälan)

Braskamin, anmälan

Rivningsplan

BlankettPDF (pdf, 548 kB)

Förhandsbesked, ansökan

Granneintyg

Kontrollansvarig, anmälan

Strandskyddsdispens, ansökan

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Tommy Andersson, senast ändrad 25 januari 2016

Götene kommun

Torggatan 4
533 80 Götene
Telefon: 0511-38 60 00
Fax: 0511-593 07
Skicka e-post

Faktureringsadress

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube
Information om tillgängligheten i kommunens lokaler.