Vatten och avlopp

Grundvatten utgör ofta den viktigaste dricksvattenresursen. Det är också en resurs för växt- och djursamhällen, jordbruksbevattning, industriell produktion och energiutvinning samt för kyländamål.

I tätorterna är den totala vattenförbrukningen per persona 200 liter per dygn, varav hälften går direkt till konsumtion. Förbrukningen har i stort varit oförändrad sedan början av 1970-talet Ökad varsamhet och därmed mindre förbrukning är den troliga framtida prognosen.

Lokala hot mot grundvattenkvaliteten är till exempel:

  • deponering av avfall
  • lagring och förvaring av miljöfarliga ämnen
  • transportolyckor av oljeprodukter och kemikalier
  • spridning av gödningsmedel och bekämpningsmedel inom jordbruket
  • avloppsanläggningar
  • förorenade områden
  • tätortsmiljöerna
Det allmänna vatten och avloppssystemet i Götene ägs och underhålls av det kommunala bolaget Götene Vatten & Värme ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvätta inte bilen på gatan!


Om Du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet.

Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ämnen som skadar både människor och miljö. Dessutom följer olja och tungmetaller med tvättvattnet.

Enstaka tvätt hemma på gräsmattan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet kan godtas. Detta gäller endast tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo!

Om du vill tvätta din bil själv, gör det då i en "gör det själv-anläggning" eller i en automattvätt. Där tas vattnet omhand och renas. Det finns flera miljömärkta bilvårdsmedel som bör användas i första hand.

Fråga efter miljömärkta fordonstvättmedel och avfettningsmedel eller titta på Svenska naturskyddsföreningens hemsida.

Externa länkar som berör Vatten & avlopp

Länkarna öppnas i nytt fönster.
Att anlägga egen brunn (Socialstyrelsen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Bodil Olofsson, senast ändrad 07 oktober 2013

Götene kommun

Torggatan 4
533 80 Götene
Telefon: 0511-38 60 00
Fax: 0511-593 07
Skicka e-post

Faktureringsadress

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube
Information om tillgängligheten i kommunens lokaler.