Netwest AB

Götene kommun har beslutat att bli delägare i det regionala bredbandsbolaget Netwest AB.

Netwest AB är ett nystartat, gemensamt bredbandsbolag samägt mellan ett antal kommuner och Västra Götalandsregionen. Bildandet av bolaget är ett led i att snabbare försöka nå det nationella målet för 90 % bredbandstillgänglighet av landets hushåll med en överföringskapacitet på 100 megabit/sekund år 2020.

Tanken med Netwest är att det ska vara ett stöd i stadsnätens strävan att förbättra sina erbjudanden till hushållen och effektivisera sin drift. Tanken är också att bolaget ska vara en plattform för ett utökat samarbete mellan stadsnäten i länet. Vidare ska det kunna bidra till ökade intäkter för stadsnäten genom förhöjda försäljningsvolymer till främst nationella kunder, samt innebära minskade kostnader för stadsnäten genom att erbjuda förbättrad samordning av marknadsföring, försäljning samt drift- och underhåll.

Netwest är en vidareutveckling av den nuvarande föreningen Västlänk genom bl a samarbetet med Västra Götalandsregionen.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Ingemar Ros, senast ändrad 30 juli 2015