Välkommen till ett nytt läsår


på Lundabyn!

rektor

Jag är stolt över Lundabyn. Stolt över alla fina elever, stolt över all personal som arbe-tar hårt för elevernas bästa och stolt över er föräldrar som engagerar sig i era barns skol-gång. Skolan är en av Sveriges viktigaste arbetsplats för att kunna skapa en bra fram-tid for samhället och individen.

I vår utvärdering av läsåret som nu ligger bakom om oss kan vi konstatera att vi behöver arbeta mer med elevers inflytande, läs—och skrivutvecklingen och med bedömning av elevers resultat della läsår. Vi visar på bra resultat i de nationella proven för ak 3 och 6 nar vi nu kan börja jämföra vara resultat med andra skolor. Det är tack vare att pedagogerna utmanar och tror på elevernas förmåga som vi lyckas. Den viktigaste tillgången på en skola är skickliga pedagoger. Det har vi på Lundabyn. Nu börjar ett nytt läsår med nya utmaningar så vi kan inte luta oss mot tidigare resultat utan nu måste vi än en gång upp till bevis att vi är en bra skola med trygghet, studiero och med goda resultat

En av de viktigaste bitarna i skolan är kommunikationen mellan skola och hem. En tydlig, rak och öppenhjärtlig dialog där vi kan mötas är det bästa för alla och inte minst för våra elever/era barn. Så vårt mål är att skapa en lyssnande och förtroende-givande organisation sa all ni som förälder och elev ska känna trygghet och delaktighet. Ni som förälder är hjärtligt välkommen att ta del av era barns skolgång och hälsa på oss.

Ni kan också följa var verksamhet genom Lundabyrådet och vår hemsida som Du hittar på www.gotene.se.

Välkommen till Lundabyn!
BengtÅke Gindemo
Rektor


När du som förälder besöker ditt barn på skolan får du gärna äta med ditt barn (1 ggr/termin och barn). Vill du besöka barnet vid fler tillfällen går det bra, men får då betala för maten.


 

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Gert-Inge Rydbeck, senast ändrad 07 oktober 2015

Lundabyn
Lundagårdsvägen 6
533 72 Lundsbrunn

Rektor: Bengt-Åke Gindemo
Telefon: 0511-38 61 85
bengtake.gindemo@gotene.se

Biträdande rektor: Margareta Holmberg
Telefon: 0511-38 69 59
margareta.holmberg@gotene.se

Biträdande rektor: Lottie Risberg
Telefon: 0511-38 67 11
lottie.risberg@gotene.se

Expedition Christina Hansson
Telefon: 0511-38 61 83
christina.hansson@gotene.se 

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube