Projekt

Under året kommer vi arbeta med projektet – Jag är en superhjälte och syftet är:

* Stärka individens självkänsla och tilltro till den egna förmågan.

* Positivt förstärka empatiska handlingar, ge möjlighet till att formulera och ge uttryck för gemensamma värderingar.

* Ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygg i gruppen. (Lpfö 98/10)

* Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egen värde och respekten för vår gemensamma miljö. (Lpfö 98/10)

* Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. (Lpfö 98/10)

 

Avslutade projekt

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 23 oktober 2017

Hällekis förskola
Backlyckevägen 4
533 94 Hällekis

Upptäckarna
0511-38 66 30

Utforskarna
0511-38 66 32

Förskolechef
Hanna Fellbrant
Telefon: 0511-38 66 34

Administration
Maria Broström
Telefon: 0511-38 69 67

Gunilla Bly
Telefon: 0511-38 60 91

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube