Vision för Hällekis förskola

En förskola för framtiden

  • Att lustfyllt upptäcka och utforska - en förskola att minnas.
  • Vi ser alla barn som kompetenta utifrån sin egna förmåga.
  • Verksamheten ska genomsyras av barnens tankar och intressen.
  • Vår förskola ska vara en mötesplats för GLÄDJE, GEMENSKAP, KREATIVITET, DELAKTIGHET, UTMANING och REFLEKTION.
  • Miljöerna ska vara en tredje pedagog i enlighet med läroplansmålen för förskolan.
  • Vi ska främja leken, lärandet samt utveckla trygga barn med bra självbild och god social kompetens.
  • Vi ska vara lyssnande och medforskande.
Hällekisbarnen

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 05 juni 2017

Hällekis förskola
Backlyckevägen 4
533 94 Hällekis

Upptäckarna
0511-38 66 30

Utforskarna
0511-38 66 32

Förskolechef
Hanna Fellbrant
Telefon: 0511-38 66 34

Administration
Maria Broström
Telefon: 0511-38 69 67

Gunilla Bly
Telefon: 0511-38 60 91

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube