Om webbplatsen

Den här hemsidan startade Götene kommun i december 1996. Den bytte form och struktur den 1 januari 2005. Götene kommun önskade att ta steget mot en så kallad 24 timmars-myndighet och uppfylla olika krav på tillgänglighet enligt WAI-riktlinjerna (Web Accessibiliy Initiative). Därefter så ändrar den fortlöpande form och struktur för att ständigt förbättras.

Hemsidan ska vara användbar och tillgänglig för alla

Vilket bland annat innebär att den ska vara lättnavigerad, användarvänlig, enhetlig och väl sammanhållen. Den ska vara partipolitiskt neutral, saklig, aktuell, lättillgänglig, förståelig och anpassad.

Den ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Vissa grupper har speciella behov som kräver särskilda anpassningar. Det gäller till exempel undervisningsväsendet, massmedierna, avancerade användare, personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund och personer som bor i andra länder.

Hemsidan är uppbyggd i olika huvudavdelningar

och riktar sig till allmänheten som på olika sätt är beroende av att få kunskap om vad kommunen gör. Den ska göra det lätt att hitta handlingar och dokument, att få information om aktuella ärenden, initiativ och aktiviteter samt att få veta hur beslutsprocesserna fungerar. Den ska också öka kunskaperna om kommunen och den demokratiska processen och aktivt verka för att väcka intresse hos allmänheten, grupper med särskilda behov och grupper som ej själva uppsöker information. Samt utgå från de grundläggande rättigheterna om yttrandefrihet och offentlighet.

Ansvar

Informationsavdelningen på Götene kommun har ett övergripande ansvar för innehållet och den grafiska formen på kommunens hemsida. Det dagliga arbetet med hemsidan sköts tillsammans av informationsavdelningen och förvaltningarnas informationsansvariga.

Vem som ansvarar för informationen på en viss sida framgår om inte annat anges av sidfoten på varje enskild sida. Sidansvarig är den person som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar. Sidansvarig har även ett övergripande ansvar för den publicerade sidan och ansvarar för att den information som man publicerar på gotene.se är korrekt, saklig och förankrad.

Webbansvarig informatör

Adrian Braekke
E-post: adrian.braekke@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 84

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Adrian Braekke, senast ändrad 20 januari 2015

Götene kommun

Torggatan 4
533 80 Götene
Telefon: 0511-38 60 00
Fax: 0511-593 07
Skicka e-post

Faktureringsadress

Följ Götene kommun:
Prenumerera på Götene kommuns nyheter via RSS
Följ Götene kommun på Facebook
Följ Götene kommun på Twitter
Se bilder från Götene kommun på Flickr
Se Götene kommuns filmer på YouTube
Information om tillgängligheten i kommunens lokaler.